اولین گام در استعلام قیمت حمل هوایی، مشخص کردن نوع اینکوترمز مربوطه میباشد.
در اینکوترمز EXWROK (حمل از درب کارخانه) آدرس و کد پستی (Zip-code) محل قرارگیری بار و در اینکوترمز FCA (تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده) میبایست مشخص باشد. سپس با توجه به اطلاعات محموله از قبیل نام کالا، Hs-code کالا، وزن ناخالص و ابعاد کالا میتوانیم بهترین نرخ کرایه حمل را براساس ایرلاین های مختلف زیر در اختیار مشتریان خود قرار دهیم.