A R I A H A M L

حمل کانتینر از چین

سال های نه چندان دور زمانیکه تحریم ها بر بخش حمل و نقل دریایی اعمال نشده بود برخی خطوط کشتیرانی خارجی دارای سرویس مستقیم حمل کانتینر از چین به مقصد بندر عباس بودند. در آن دوره بیشترین مدت زمان حمل یک کانتینر از بنادر چین به بندر شهید رجایی 24 الی 26 روز بود.امروزه با توجه به اعمال تحریم ها بر خطوط کشتیرانی، تنها کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) دارای سرویس مستقیم از بنادر کشور چین به بنادر جنوبی ایران می باشد که این امر بسیاری از واردکنندگان را به دلیل مدت زمان حمل کمتر، ترغیب به حمل کالای خود توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نموده است.

هزینه LSS چیست؟

از ابتدای ژانویه سال 2019 کلیه خطوط کشتیرانی که دارای سرویس مستقیم و یا غیر مستقیم از کشور چین می باشند، هزینه ای تحت عنوان LSS charge بر کرایه حمل کانتینری وضع نموده اند.

انتخاب شرکت حمل و نقل بین المللی

صاحبان کالا برای جا به جایی کالای خود از یک کشور به کشور دیگر با شرکت حمل و نقل بین المللی و فرواردری قرار داد حمل و نقل  منعقد می کنند که این قرارداد عموماً از طریق ایمیل بین طرفین ایجاد میگردد.با یک جستجوی سریع در فضای مجازی به این نتیجه خواهید رسید که تعداد شرکت حمل و نقل بین المللی بسیار زیاد بوده و شما با کمبود فرواردر مواجه نیستید، اما انتخاب شرکت فرواردر خوب از سیلی از انبوه شرکتهای حمل و نقل بین المللی یقیناً کار راحتی نیست.به یاد داشته باشید اشتباه در انتخاب فرواردر علاوه بر نقص در زنجیره تأمین، ممکن است شما را با پرداخت هزینه و صرف زمان مواجه نما

مشاوره و پشتیبانی