A R I A H A M L

اینکوترمز چیست؟

اینکوترمز (Incoterms) اصطلاحی رایج در بازرگانی خارجی میباشد که از ترکیب کلمات «International Commercial Terms» تشکیل گردیده است. به طور کلی اصطلاحات اینکوترمز نشانگر تفکیک هزینه ها و مسئولیت ها بین خریدار و فروشنده میباشد.

چهار گروه اصلی اینکوترمز (E-F-C-D) :

حمل از درب انبار فروشنده در مبدا (EX WORKS)

در حمل Ex Works فروشنده کالا را درب کارخانه و یا انبار تولیدی به خریدار تحویل می دهد. این روش حمل نشانگر این موضوع است که کلیه هزینه های بارگیری، انجام امور گمرکی در مبدا، کرایه حمل کالا تا گمرک مقصد و بیمه کالا بر عهده خریدار میباشد. در اصطلاح به این روش حمل EXW نیز گفته میشود. از مزایای حمل EXW میتوان به درک دقیق خریدار از هزینه های مربوط به حمل کالا و تضمین این موضوع که فروشنده نمیتواند هزینه های محلی را افزایش دهد نام برد. عدم کنترل بر ارائه گواهی و مجوز صادرات فروشنده، از معایب این روش حمل میباشد. فراموش نکنید چنانچه کالای خود را تحت ترمز Exwork خریداری نموده اید، قبل از خرید موضوع ارائه مجوز صادرات توسط فروشنده را بررسی نمایید، در غیر این صورت متحمل هزینه اضافی خواهید شد.

 

حمل کالا از درب انبار فروشنده در مبدا

 تحویل کالا داخل هواپیما و کامیون در مبدا (FCA)

FCA مخفف کلمه Free Carrier است. در روش حمل FCA فروشنده پس از انجام امور گمرکی، کالا را درمحل مشخصی (انبار و با هر نقطه دیگر در کشور مبدا) تحویل خریدار مینماید. براساس ایکوترمز FCA هزینه های بارگیری کالا در مبدا، حمل و نقل کالا تا گمرک مقصد و بیمه کالا بر عهده خریدار میباشد. از مزایای حمل FCA میتوان به کاهش هزینه حمل پرداختی توسط خریدار، به دلیل پرداخت هزینه امور گمرکی کالا در مبدا، توسط فروشنده و کنترل خریدار بر عدم افزایش کرایه حمل توسط فروشنده نام برد.

تحویل کالا داخل هواپیما و کامیون در مبدا

تحویل کالا بر روی عرشه کشتی در مبدا (FOB)

کلمه FOB مخفف FREE ON BOARD و به منزله تحویل کالا بر روی عرشه کشتی توسط فروشنده است. اگرچه به اشتباه گاهاً اینکوترمز FOB را برای حمل هوایی و گاهی اوقات حمل زمینی بیان میکنند، ولی این نوع ترمز تنها در مبحث حمل و نقل دریایی کاربرد دارد. در حمل FOB فروشنده، اظهار و ترخیص کالا را مطابق با بندر کشور مقصد انجام داده و کالا را بر روی عرشه کشتی تحویل خریدار می دهد. در ترمز FOB مسئولیت پرداخت کرایه حمل و همچنین انتخاب خط کشتیرانی از بندر مبدا تا بندر مقصد و همچنین بیمه کالا بر عهده خریدار میباشد.

تحویل کالا بر روی عرشه در مبدا

C & F) CFR سابق)

CFR مخفف اصطلاح Cost & Freight می باشد. اینکوترمز CFR مخصوص حمل دریایی بوده و اغلب، مشتریانی که هزینه کرایه حمل محموله خود را همراه با ارزش کالا برای فروشنده حواله میکنند از این ترمز حمل استفاده می نمایند. در اینکوترمز CFR فروشنده کالا مسئول حمل کالا تا بندر مبدا بارگیری، انجام امور گمرکی و اظهار به سمت بندر کشور مقصد و همچنین انتخاب شرکت کشتیرانی و پرداخت کرایه حمل و نهایتاً بارگیری محموله بر روی کشتی می باشد. لازم به ذکر است هزینه بیمه کالا در ترمز CFR بر عهده خریدار کالا است. معمولا فروشندگان، حاشیه سود نسبتاً بالایی را برای کرایه حمل کالا تحت ترمز CFR در نظر می گیرند که این موضوع یکی از معایب حمل CFR است.

اینکوترمز

CIF

CIF مخفف کلمات Cost, Insurance & Freight می باشد. در ترمز CIF فروشنده کالا مسئول حمل کالا تا بندر بارگیری، انجام امور گمرکی و اظهار کالا، انتخاب خط کشتیرانی، پرداخت کرایه حمل و هزینه بیمه کالا و در نهایت بارگیری بر روی کشتی میباشد. ار آنجایی که اینکوترمز CIF تنها در حمل دریایی کاربرد دارد، مبدا و مقصد کالا میبایست از بنادر باشد. از معایب ترمز CIF میتوان به حاشیه سود نسبتاً بالای فروشنده در قیمت حمل دریایی نسبت به شرکتهای حمل و نقل داخلی و خارجی نام برد.
اگر شما به تازگی تصمیم به واردات کالا نموده اید و یا حجم سفارش شما کم است، بنابراین خرید کالا براساس اینکوترمز CIF بهترین گزینه برای شما میباشد، چرا که لازم نیست شخصاً روند خسته کننده مراحل حمل و نقل و بیمه کالا را طی کنید.

اینکوترمز

CPT

CPT مخفف Carriage paid to و به معنای تحویل کالا به خریدار در گمرک مقصد می باشد. در اینکوترمز CPT کلیه هزینه های بارگیری، اظهار و ترخیص کالا و همچنین کرایه حمل کالا تا گمرک مقصد بر عهده فروشنده کالا میباشد. (چنانچه خریدار درخواست انجام امور بیمه کالا توسط فروشنده نماید، اینکوترمز حمل CIP می باشد) چنانچه شما کالای خود را تحت اینکوترمز CPT خریداری نموده اید، در امن ترین حالت معمله می باشید چرا که مسئولیت هرگونه خسارت احتمالی به کالا به عهده فروشنده کالا است. CPT معمولا در حمل و نقل زمینی و هوایی مورد استفاده قرار میگیرد. مسئولیت شما به عنوان خریدار تنها معطوف به پرداخت هزینه های صدور قبض انبار و ترخیصیه در گمرک مقصد است.

اینکوترمز

 

مشاوره و پشتیبانی