A R I A H A M L

انواع بارنامه دریایی

انواع بارنامه دریایی  شامل بارنامه اصلی –  Master B/L یا MBL و بارنامه خانگی – House B/L یا HBL باشد.

  • بارنامه اصلی یا MBL:

بارنامه Master یا MBL توسط خط کشتیرانی صادر می شود.همانطور که از نام این نوع بارنامه مشخص است، از این بارنامه به عنوان بارنامه اصلی نام برده می شود چرا که اطلاعات تمامی اسناد از جمله قبض انبار (warehouse receipt) و ترخیصیه (Delivery order) از روی مشخصات بارنامه Master درج می شود. چنانچه فروشنده و یا خریدار از فرواردری برای حمل کالا استفاده می نمایند، اطلاعات فروشنده و خریدار درج شده بر روی بارنامه MBL به شرح زیر است:

مشاوره و پشتیبانی