A R I A H A M L

حمل کانتینر از چین

سال های نه چندان دور زمانیکه تحریم ها بر بخش حمل و نقل دریایی اعمال نشده بود برخی خطوط کشتیرانی خارجی دارای سرویس مستقیم حمل کانتینر از چین به مقصد بندر عباس بودند. در آن دوره بیشترین مدت زمان حمل یک کانتینر از بنادر چین به بندر شهید رجایی 24 الی 26 روز بود.امروزه با توجه به اعمال تحریم ها بر خطوط کشتیرانی، تنها کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) دارای سرویس مستقیم از بنادر کشور چین به بنادر جنوبی ایران می باشد که این امر بسیاری از واردکنندگان را به دلیل مدت زمان حمل کمتر، ترغیب به حمل کالای خود توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نموده است.

هزینه LSS چیست؟

از ابتدای ژانویه سال 2019 کلیه خطوط کشتیرانی که دارای سرویس مستقیم و یا غیر مستقیم از کشور چین می باشند، هزینه ای تحت عنوان LSS charge بر کرایه حمل کانتینری وضع نموده اند.

مشاوره و پشتیبانی