A R I A H A M L

تفاوت نرخ کرایه حمل دریایی

در ابتدا باید بیان کنیم که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، ناوگان ملی کشور عزیزمان ایران می باشد و وظیفه ی همه ما این است که بازرگانان و تولیدکنندگان را ترغیب به استفاده از این ناوگان ملی نماییم.هرگز نباید فراموش کرد که چندین سال قبل  زمانیکه در اوج تحریم ها ، خطوط کشتیرانی خارجی به یکباره اقدام به قطع سرویس حمل و نقل دریایی به بنادر جنوبی ایران نمودند ، این کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بود که تولیدکنندگان و بازرگانان را یاری نمود و به هرسختی که بود تمامی کانتینرها را به ایران حمل نمود .

عوامل موثر در تفاوت نرخ کرایه حمل دریایی

مجموعه ای از عوامل سبب تفاوت نرخ کرایه حمل دریایی می باشند. در این مقاله به اختصار به بررسی مهم ترین آنها می پردازیم:

مدت زمان فری تایم:

انواع بارنامه دریایی

انواع بارنامه دریایی  شامل بارنامه اصلی –  Master B/L یا MBL و بارنامه خانگی – House B/L یا HBL باشد.

  • بارنامه اصلی یا MBL:

بارنامه Master یا MBL توسط خط کشتیرانی صادر می شود.همانطور که از نام این نوع بارنامه مشخص است، از این بارنامه به عنوان بارنامه اصلی نام برده می شود چرا که اطلاعات تمامی اسناد از جمله قبض انبار (warehouse receipt) و ترخیصیه (Delivery order) از روی مشخصات بارنامه Master درج می شود. چنانچه فروشنده و یا خریدار از فرواردری برای حمل کالا استفاده می نمایند، اطلاعات فروشنده و خریدار درج شده بر روی بارنامه MBL به شرح زیر است:

مشاوره و پشتیبانی