A R I A H A M L

هزینه LSS چیست؟

از ابتدای ژانویه سال 2019 کلیه خطوط کشتیرانی که دارای سرویس مستقیم و یا غیر مستقیم از کشور چین می باشند، هزینه ای تحت عنوان LSS charge بر کرایه حمل کانتینری وضع نموده اند.

مشاوره و پشتیبانی